Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit betekent letterlijk: een diversiteit aan leven. Het gaat daarbij vooral over hoe al die verschillende soorten met elkaar samenhangen en met elkaar in balans zijn. Veel soorten sterven echter uit, dus we moeten aan de slag met biodiversiteitsherstel. Dit kun je doen door zoveel mogelijk tegels te vervangen voor groen. Het water kan daardoor weer in de bodem zakken, en het bodemleven verbetert. Hoe meer verschillende planten, hoe meer verschillende dieren kunnen overleven. Daarnaast blijft je tuin koeler als je minder bestrating toepast. Bomen en planten verdampen water met hun blad en daardoor koelt de lucht af, dus je voelt je er zelf ook prettiger en gezonder. Je kunt ook denken aan het zaaien van wilde bloemenzaden, het aanleggen van een groen dak en het plaatsen van insectenhotels, vogelhuisjes en vleermuiskasten.

Groen is goed voor biodiversiteit, voor het watersysteem en voor een fijne leefomgeving.

Beplanting ‘wadi’

Houtige gewassen (bomen en heesters)
Zwarte els
Diverse soorten wilgen
Gewone vlier

Helofyten
Grote waterweegbree
Zwanebloem
Riet
Mattenbier
Grote lisdodde
Kleine lisdodde

Hoger opgaande plantensoorten
(geen helofyten)
Gewone engelwortel
Kleine watereppe
Knoopkruid
Wilgenroosje
Koninginnekruid
Moerasspirea
Moeraswalstro

 

Veldlathyrus
Harig wilgenroosje
Moerasrolklaver
Grote wederik
Gewone kattenstaart
Watermunt
Hertsmunt
Moeras-vergeetmijnietje
Grote egelskop
Poelruit
Grote valeriaan

Overige plantensoorten (laag blijvend)
Kruipend zenegroen
Pinksterbloem
Penningkruid
Egelboterbloem
Blauw glidkruid
Grasmuur
Zeegroene muur
Beekpunge
Gewone ereprijs

Koninginnekruid

Harig Wilgenroosje

Zeegroene muur

Close