Ondergronds afkoppelen

Ondergronds afkoppelen

Wij adviseren meestal om bovengronds af te koppelen. Dit is makkelijk en goedkoop in aanleg en onderhoud (geen kans op verstoppingen). Als je liever ondergronds wilt afkoppelen, kun je denken aan infiltratiekratten of een ondergrondse grindkoffer. Of je sluit een drainageslang aan. Hoe dat werkt lees je hier:

Drainageslang
Graaf een sleuf van 70 cm diep en twee spades breed (40 cm):

  • De onderste 30 cm vul je met drainzand, split of schelpen
  • Daarbovenop komt de slang
  • Daar bovenop weer 20 cm drainzand, split of schelpen
  • Eindig met 10 cm zwarte aarde voor bijvoorbeeld je grasveld

Overloop:
Wel belangrijk om de slang te laten eindigen bij de straat, mocht er een hoosbui komen, dan watert het af in de put, zodat het bij flinke hoosbuien weg kan, dus een overloop naar het gemeentelijk rioolstelsel. Of je kunt de drainageslang terugvoeren naar de regenpijp of naar een putje.

  • Leg de sleuf met buis op voldoende afstand (3-5 meter) van de fundering/gevel om te voorkomen dat die telkens nat wordt!
  • Voor de berekening van de waterberging kun je voor drainzand uitgaan van 30% waterbergend vermogen.
  • Geen bomen en struiken die diep wortelen op de sleuf planten: die groeien graag naar de buis toe!
Close