Subsidie

Subsidie

Het uitgangspunt voor dit ‘afkoppelen per regenpijp-systeem’ is dat elke regenpijp het water afvoert van 25m2 dakoppervlak. Dit is een gemiddelde. De meeste afkoppel-methodes gaan uit van het totale verharde oppervlak op het terrein, oftewel je dakoppervlak en terras. Door het totaal te vermenigvuldigen met het aantal millimeters van een regenbui, kun je uitrekenen hoeveel ruimte je moet maken in je tuin. Gemeentes hanteren verschillende normen (de waterbergingsnorm of bergingseis), vanwege verschillen in bodemsoort en/of ambitieniveau. Als je voldoet aan de minimale waterbergingsnorm van jouw gemeente, kun je subsidie aanvragen. Check via Groenesubsidiewijzer.nl of je subsidie aan kunt vragen.

Rekenmethode

Bereken je subsidieaanvraag door het aantal m2 dak- of grondoppervlakte te vermenigvuldigen met het bedrag dat je ontvangt per m2. Deze informatie vind je op de website van jouw gemeente. Hier zijn vaak ook goede tips te vinden!

Voorwaarden

Dit is vaak per gemeente verschillend, maar er zijn een aantal algemene richtlijnen:

De werkzaamheden hebben niet langer dan 2 jaar geleden plaatsgevonden. Je bent eigenaar van de oppervlakte waar je subsidie voor aanvraagt. De oppervlakte betreft een bestaand terrein/dak (minimaal 5 jaar). Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor deze werkzaamheden. Maak foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water tijdig kan worden geboren. Het laten overlopen in de tuin is onvoldoende. Je houdt het resultaat van de werkzaamheden minimaal 10 jaar in stand. De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen. Je verleent toegang tot controle van de werkzaamheden. Je voldoet aan de waterbergingsnorm die geldt in jouw gemeente. De oppervlakte waar je subsidie voor aanvraagt voldoet aan de minimale oppervlakte eisen van 20 m2 (lengte x breedte van dak of terras).

Gelden deze voorwaarden voor jou? Dan kun je subsidie aanvragen!

Voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag dan eens rond bij je buren of je samen een aanvraag kunt doen.

Close