Wat is toch dat ‘afkoppelen’ en waarom is het zo belangrijk?

Wat is toch dat ’afkoppelen’ en waarom is het zo belangrijk?

Het aanpassen van de regenwaterafvoer zodat het water niet naar het riool gaat, noemen we ook wel afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om je regenpijp door te zagen en het regenwater op te vangen in de tuin. Door een buffer te creëren, een plek waar je het water in je tuin vasthoudt, kan het langzaam de grond in zakken (infiltreren).

Ons huidige watersysteem is gericht op afvoeren. Regenwater loopt via daken en regenpijpen het riool in en waar het met huishoudelijk afvalwater mengt en naar de rioolwaterzuivering wordt geleid. Beter is het om het relatief schone regenwater gescheiden te houden. Zo besparen we op de kosten van zuivering.

Ook kunnen we, door af te koppelen en regenwater in de tuin vast te houden, de kans op wateroverlast verminderen. Dit ontstaat steeds vaker omdat de buien steeds heftiger worden. Het rioleringssysteem kan deze grote hoeveelheden niet aan, dus is het beter als we regenwater gescheiden houden.

Tegelijkertijd hebben we te maken met langere perioden van droogte. Door water in de bodem te laten wegzakken vult de grondwatervoorraad aan en gaan we verdroging tegen. Zo blijft het water op de plek waar het valt. En heb je minder kostbaar drinkwater nodig om je tuin te besproeien.

Close